Woonfraude? Dat pikken we niet!

Helaas komt het regelmatig voor: woonfraude. Maar wat is het precies? En wat kunnen we er met elkaar aan doen?

Wat is woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is dus een vorm van bedrog. En dat pikken we niet bij Trivire. Daarom staat het aanpakken van woonfraude bij ons, en ook landelijk, hoog op de agenda.

Voorbeelden van woonfraude

Er zijn verschillende vormen van woonfraude. Hieronder de belangrijkste vormen voor u op een rij:

Illegaal onderverhuren

Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de woningcorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag aan huur terug. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning. Ook dat is een vorm van illegale onderverhuur.

Uitkeringsfraude

Soms worden woningen door huurders niet opgezegd, omdat ze op dit adres een uitkering ontvangen. Denk hierbij aan een huurder die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid bij iemand anders verblijft en dus eigenlijk geen recht meer heeft op die uitkering. Door de woning aan te houden blijft de uitkering echter doorbetaald worden. Terwijl de woning leeg staat en er lange wachtlijsten zijn voor mensen die op zoek zijn naar een huis.

Hennepteelt

Ook zijn er mensen die zich laten verleiden om hun huurwoning onder te verhuren aan derden om hennep in de woning te telen. De oorspronkelijke huurder ontvangt hiervoor een mooi bedrag aan geld en ondertussen wordt de woning gebruikt voor illegale praktijken. Dit is niet alleen illegaal, maar vaak ook nog eens gevaarlijk voor de omwonenden. Zo kan er door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij zomaar brand ontstaan.

Negatieve gevolgen van woonfraude

Woonfraude heeft veel negatieve gevolgen. Maar de belangrijkste reden dat we woonfraude aanpakken, is omdat woonfraude ervoor zorgt dat woningen niet naar de juiste mensen gaan.

In Nederland is het zo geregeld dat iedereen die graag een sociale huurwoning wil, zich hiervoor moet inschrijven. In de Drechtsteden is dat bij Woonkeus. Door middel van dit woonruimteverdeelsysteem worden de woningen eerlijk verdeeld onder de woningzoekenden. Elke keer dat er een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt die woning dus niet beschikbaar voor de mensen op de wachtlijst die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten. Die mensen moeten dus steeds langer wachten voordat ze een woning krijgen, omdat mensen illegaal 'voordringen' in de wachtrij. En dat vinden wij bij Trivire onacceptabel!

Woonfraude aanpakken

Fraudeurs overtreden de wet en de regels voor een eerlijke woonruimteverdeling. En dat pikken we niet! Dat is ook de reden dat de Rijksoverheid gemeenten en wooncorporaties stimuleert om met woonfraude aan de slag te gaan. Ook voor Trivire is de aanpak van woonfraude daarom een serieus onderwerp. Wij sporen woonfraude op en pakken frauderende huurders aan.

Woonfraude melden

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft! Vermoedt u op een adres woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Belt u ons dan via telefoonnummer 078 633 16 00 en wij pakken uw melding direct op. Alvast bedankt voor uw hulp!