Onderhoud aan uw woning

Goed onderhoud aan uw huurwoning is belangrijk. De onderhoudstaken zijn verdeeld, dat is wettelijk zo geregeld. Wij doen een deel en u doet een deel. In het huurreglement kunt u nalezen voor welke onderhoudstaken u zelf verantwoordelijk bent. Meer informatie vindt u ook in de folder ‘Onderhoud, wie betaalt wat?’.

Veel gevraagd over Onderhoud aan uw woning

Hebben jullie tips om goed te ventileren?

Goed ventileren betekent dat vochtige lucht naar buiten kan. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk de ventilatieroosters en ramen. Zorg dat vocht altijd naar buiten kan en verse lucht naar binnen. Zet tijdens het douchen en koken de mechanische ventilatie op de hoogste stand. Laat de mechanische ventilatie nog ongeveer 20 minuten aannstaan na het koken en douchen.

Mijn tuin is verzakt, kunnen jullie ophoogzand leveren?

Ja, dat kan. Als u lid bent van het Serviceabonnement, krijgt u van Trivire 2m3 zand per jaar. Heeft u meer nodig, dan betaalt u het extra zand zelf. Elke extra m3 zand kost €25,00 en betaalt u contant aan de chauffeur die het zand levert. Zandleveringen zijn altijd op vrijdag en moeten uiterlijk voor 12 uur op de woensdag ervoor doorgegeven zijn. De levering vindt plaats tussen 8:00 - 17:00 uur. Het is niet mogelijk om een tijdafspraak te maken. Bewoners moeten altijd thuis zijn op de dag van de levering. Er moet wel ruimte zijn om het zand te storten. Het wordt niet in de tuin gestort.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

Laat het ons weten. De opzichter komt langs om vast te stellen of de boom schade veroorzaakt. Als dat zo is dan bespreekt de opzichter hoe dit opgelost kan worden.

Moet ik in de winter mijn woning ventileren?

Ja, ook als het buiten koud is, is ventileren belangrijk. In elke woning zit veel onzichtbaar vocht. Een gemiddeld huishouden produceert dagelijkse ongeveer 10 liter vocht. Dit komt door ademen, afwassen, koken, douchen, transpireren, planten water geven, wassen en drogen. Door te ventileren ververst u de gebruikte lucht. En komt er droge frisse lucht en zuurstof naar binnen. Droge lucht verwarmen kost minder energie. Ook daarom loont het om te ventileren.

Ik betaal voor groenonderhoud, maar ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?

Meld de klacht direct bij de opzichter en wacht niet tot u de afrekening servicekosten ontvangt. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 078 633 16 00. Of u kunt een mail sturen naar wonen@trivire.nl. Wij gaan dan kijken en kijken dan of we het probleem op kunnen lossen.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Wanneer u een boom in uw tuin wilt kappen, dan heeft u misschien een kapvergunning nodig. Kijk eerst op de website van de gemeente of u een kapvergunning nodig heeft. Zo ja? Dan kunt u de aanvraag voor een kapvergunning bij de gemeente indienen. Veroorzaakt de boom schade aan de woning? Neem dan contact met de opzichter via telefoonnummer 078 633 16 00. Wij komen dan kijken of het noodzakelijk is dat de boom gekapt wordt.

Wat zijn de gevolgen van onvoldoende ventileren?

​Onvoldoende ventileren heeft grote en vervelende gevolgen. Sommige zijn zichtbaar: bobbelend behang, schimmel op muren, plafond of schimmel in de badkamer. Een onzichtbaar gevolg van onvoldoende ventilatie is huisstofmijt. Let er dus op dat u goed ventileert. Zo zorgt u voor een gezonder klimaat in huis.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

U mag uw tuin naar eigen inzicht inrichten. Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Dus geen hoog onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting. Het snoeien van bomen is uw eigen erantwoordelijkheid. Bomen mogen niet te hoog worden of overlast of beschadigingen aan de woning of woonomgeveing veroorzaken. Ook mag de tuin niet vol staan met goederen en vuilniszakken. Het is niet toegestaan om auto's, caravans of boten in uw voor- of achtertuin te stallen.

Kan iemand mij helpen om mijn tuin te bestraten?

Trivire helpt u niet bij het bestraten van uw tuin. Vraag uw familie, vriendenkring of buren u te helpen met de bestrating. U kunt ook contact opnemen met de gemeente in uw woonplaats. Zij weten of er een vrijwilligersorganisatie is die u kan helpen. U mag maximaal 80% van de tuin bestraten.

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Dan spreken wij u daar op aan. Wij stellen samen met u een termijn vast waarbinnen u de tuin in orde moet maken.

Waar vind ik informatie over het kappen van een boom?

Als de boom in de tuin van de buren staat of de boom staat op grond van Trivire dan kunt u contact opnemen met de wijkregisseur. Als de boom op de grond van de gemeente staat dan kunt u informatie vinden op de website van de Gemeente.

Wanneer wordt mijn heg gesnoeid?

In sommige gevallen laat Trivire de heggen collectief snoeien en betalen de huurders hier servicekosten voor. Wij hebben hiervoor dan een onderhoudscontract afgesloten met een hovenier. Het is moeilijk te zeggen wanneer het snoeien precies plaatsvindt, omdat dit ook afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het aantal keren per jaar dat de heggen gesnoeid worden, is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn.

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Voor het verwijderen en/of plaatsen van een schutting vraagt u toestemming via het formulier Zelf klussen. De opzichter beoordeelt uw aanvraag en informeert u hier zo snel mogelijk over. De schutting in de achtertuin mag niet hoger zijn dan 1.80 mtr. Een heg mag tot 2 mtr hoog zijn. In de voortuin mag het hek niet hoger zijn dan 1.20 mtr.

De bestrating in mijn tuin is verzakt en nu liggen er (riool)leidingen bloot of deze zijn niet goed aangesloten. Wat moet ik nu doen?

U kunt hier een reparatieverzoek voor indienen via het formulier Reparatieverzoek.

Wat als huurders overlast ondervinden door het onderhoud?

Vaak gaan onderhoudswerkzaamheden gepaard met enige overlast. Wij proberen deze overlast altijd zoveel mogelijk te beperken, maar helaas lukt dat niet altijd.

Ondervindt u overlast van onderhoudswerkzaamheden van Trivire en bent u van mening dat de overlast onhoudbaar is? Neemt u dan contact op met de verantwoordelijke opzichter. In de meeste gevallen staat de naam en telefoonnummer van de opzichter vermeld in de brief die u ontvangt voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden. De opzichter kan aangeven hoe lang de overlast nog duurt en gaat na of de overlast beperkt kan worden.