De Dienstbode van start in de Octant

Om ouderen in de toekomst langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, onderzoekt Trivire op verschillende manieren hoe we daar aan bij kunnen dragen. Een van die manieren is de benodigde zorg en aandacht heel dicht bij de bewoners brengen: tot in het gebouw.

Aafje Cooperatie was voor haar woonzorgconcept “De Dienstbode” op zoek naar een geschikte locatie: een plek waar veel ouderen een zorgbehoefte hebben, waar door een ondernemer (De Dienstbode) die zorg aangeboden kan worden. En dat gaat verder dan alleen zorg: het gaat om een luisterend oor, om tijd en aandacht, een kopje koffie of een warme maaltijd. Stimuleren wat de bewoner zelf nog kan, en helpen waar hulp bij nodig is. En dat kan georganiseerd worden, wanneer De Dienstbode dagelijks in een gebouw aanwezig is. Dan is er altijd iemand aanspreekbaar en beschikbaar, vanuit een huiskamer, waar men ook elkaar kan ontmoeten.

Zorg op maat

Jacqueline Raphaela is nu gestart in deze rol van Dienstbode in het 55+ complex de Octant. Hier wonen zowel vitale als minder vitale ouderen. In een klein team van mensen organiseert zij de benodigde zorg voor de bewoners die dat nodig hebben, zodat er altijd een vertrouwd gezicht is. Op 24 oktober was de opening van de huiskamer en kwamen diverse bewoners langs om kennis te maken. Ook tekenden Trivire en Aafje Cooperatie een Samenwerkingsovereenkomst. We hopen hiermee bij te dragen aan zorg op maat voor onze bewoners, zodat uiteindelijk iedereen prettig oud kan worden in zijn/haar eigen woning!