Uitkomsten bewonersonderzoek Trivire 2023

Van 6 juni tot en met 7 juli 2023 kregen onze huurders de gelegenheid mee te doen aan ons jaarlijks bewonersonderzoek. Inmiddels zijn de cijfers bekeken, de antwoorden doorgenomen en de eerste conclusies getrokken. Ook de deelnemers die een VVV-bon gewonnen hebben, zijn blij gemaakt.

Veel huurders deden mee

Meer dan 13.000 huurders ontvingen een uitnodiging voor het digitale bewonersonderzoek. Hiervan vulden 3977 huurders (30%) de vragenlijst in. Dat is zo’n 28,4% van al onze huurders. We zijn er super blij mee dat er zoveel huurders ook dit jaar weer meededen.

Uitkomsten: gemiddeld een 6,9 voor de dienstverlening

De huurders geven de dienstverlening van Trivire gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer, ruim voldoende dus. Meer dan 2500 huurders beoordelen de dienstverlening van Trivire met een 7 of hoger. Zij geven aan vooral tevreden te zijn over de snelle afhandeling van klachten en reparatieverzoeken. Ze zijn goed geholpen door vriendelijke medewerkers. En zij vinden ons goed bereikbaar en aanspreekbaar.

De huurders die ontevreden zijn, geven juist het omgekeerde aan. Dit was vorige jaar ook zo. Huurders die ons met een onvoldoende beoordelen, vinden dat afspraken niet worden nagekomen, ze moeten vaak terugbellen. Ze vinden ons onvriendelijk en vinden dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. De belangrijkste onvrede komt vanwege achterstallig onderhoud van onze woningen.

Aan de slag met de resultaten! 

Hoewel een 6,9 natuurlijk een ruime voldoende is, zien we graag dat onze dienstverlening met een 8 of hoger beoordeeld wordt. Er is dus werk aan de winkel. We gaan de uitkomsten van het bewonersonderzoek de komende tijd nog eens goed bekijken en daar waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren, doen we dat. Want alleen op die manier kunnen we nog meer van betekenis zijn!