Groen feestje voor de bewoners van de flats aan de Sitterstraat en de Kapteynweg

Trivire is bezig om in Dordrecht op diverse plekken sociale huurwoningen klaar te stomen voor een (groene) toekomst. Zo ook de woningen in de flats aan de Sitterstraat en de Kapteynweg in Sterrenburg. De huizen zijn verduurzaamd en dus energiezuiniger én comfortabeler.

Inmiddels is het verduurzamingsproject ten einde. En dat hebben we samen met de projectmedewerkers en de bewoners gevierd. We staan niet alleen stil bij het mooie eindresultaat: ook vieren we samen met de bewoners dat de maanden van overlast voorbij zijn. Trivire is dankbaar voor het geduld en begrip van de bewoners die overlast hebben ervaren voordat ze konden genieten van de voordelen van de verduurzaamde woningen.

Loterij

Hoogtepunt van het feest was een loterij, geleid door spreekstalmeester Ramses, waarbij alle bewoners een kans hadden om 'groene' prijzen te winnen door aan het Rad te draaien.

Het eindfeest is bezocht door ongeveer 80 mensen en was een gezellige bijeenkomst van buren, huurders uit de klankbordgroep, medewerkers van aannemer Vorm en Trivire en bewonersbegeleider Lucie van ladies@work.