De huurdersparticipatieraad van Trivire (HPT) zoekt nieuwe leden!

De Participatieraad van Trivire (HPT) is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Een zelfstandige rechtspersoon voor, door en van huurders. De raad vertegenwoordigt alle huurders van Trivire op beleidsniveau; hij denkt, praat en beslist mee over de dienstverlening van Trivire. De Participatieraad onderhoudt contact met de Raad van Commissarissen, de bestuurder en het management van Trivire. Door het vertrek van enkele leden is de HPT op zoek naar huurders die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij hen. 

Op Vacatures - HPT-Trivire (participatieraad-trivire.nl) leest u meer over de voorwaarden en u kunt er een bericht achter laten voor de HPT.