Deel huurwoningen Dubbeldam maakt plaats voor nieuwbouw

Trivire heeft de afgelopen jaren (technische) onderzoeken uit laten voeren naar haar huurwoningen in Dubbeldam. Dit was nodig om zorgvuldig een keuze te kunnen maken voor de toekomst van de woningen. Voor het grootste deel van de woningen is dit nu bekend.

Lang en zorgvuldig onderzoek

De bewoners van de betreffende woningen hebben lang moeten wachten op het besluit over de toekomst van hun woning. Het kon verschillende kanten op. Het slopen van de woning was een optie, het energiezuiniger maken van de woningen, maar ook de mogelijkheid voor een complete renovatie.

Verschillende fases: van sloop tot verduurzamen

Omdat niet alle huurwoningen van Trivire in Dubbeldam hetzelfde zijn, waren de uitkomsten van de onderzoeken voor elk deelgebied anders. Dit heeft als gevolg dat we in verschillende fases werken.

Deelproject 1: Verduurzamen

Een groot deel van onze woningen maken we energiezuiniger. Het gaat hier om de woningen aan de Koningstraat, Stadhouderstraat, Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Goudenregenstraat
en de Platanenlaan. We noemen dit gebied deelproject 1. De uitvoering hiervan is al gestart.

Deelproject 2: Planmatig onderhoud

Daarnaast zijn er ook woningen aan de Vijverlaan en Vijverplantsoen, deelproject 2, waar we alleen onderhoud plegen. Dit onderhoud bestaat vooral uit planmatige werkzaamheden en loopt via onze onderhoudsplanning.

Deelproject 3: Verduurzamen of sloop en nieuwbouw

Het grootste deel van de woningen in deelproject 3 gaan wij slopen. Dit betreft woningen aan de Damstraat (deels), Couperusstraat, Dubbeldreef, Gorterstraat, Verweystraat en De MĂ©rodestraat. Ook dit doen we in verschillende fases. Voor de eerste fase (A) geldt dat de betreffende huurders op zoek gaan naar een nieuwe woning. Als dit niet lukt, helpen wij hen uiteraard. De woning die zij achterlaten, verhuren we tijdelijk, zodat er geen onveilige situaties ontstaan doordat woningen (lang) leeg staan.

Op het moment dat al deze huurders een nieuw thuis gevonden hebben, slopen wij deze woningen. Op deze plek bouwen we nieuwe woningen. Dit wordt een mix van appartementen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen.

Als deze nieuwe woningen klaar zijn, krijgen de andere huurders in Dubbeldam waarvan wij de woning willen slopen (fase B) de gelegenheid te verhuizen naar deze nieuwe woningen. Als ook zij hun huidige woning hebben verlaten, slopen we hun woning en bouwen we er nieuwe woningen voor terug. We doen dit zodat zo veel mogelijk huurders die dat willen, kunnen blijven wonen in hun vertrouwde buurtje.

Planning

De definitieve planning van de bouw en sloopwerkzaamheden kunnen we nog niet geven. Op dit moment gaan we uit van de grove planning onderaan deze pagina. Voor een aantal huurders in deelproject 3 is het nog onzeker wat wij met hun woning van plan zijn. Dit betreffend woningen aan de Damstraat (deels), Nijhofflaan en Van Deysselstraat. We richten ons voor die woningen op het renoveren er van, maar wij hebben meer tijd nodig om dit te onderzoeken.

Behoefte voor de hele wijk

Bij het maken van de plannen voor de nieuw te bouwen woningen kijken we naar het grotere geheel. We richten ons op de vraag wat Dubbeldam nodig heeft om nu en in de toekomst een mooie wijk te blijven waar mensen met verschillende woonwensen prettig kunnen wonen. Dit doen wij uiteraard niet alleen, ook de gemeente betrekken wij bij deze plannen.

Zo weten we dat er in Dubbeldam behoefte is aan woningen voor senioren. Hier houden we bij de plannen dus ook rekening mee. Ook de huurders die doorverhuizen binnen het plangebied betrekken we bij de plannen. En natuurlijk gaan we ook met u als omwonende in gesprek. Want we hebben elkaar nodig om Dubbeldam nog mooier te maken dan het nu al is!

Komende jaren veel ontwikkelingen in Dubbeldam

Trivire zet extra in op het veilig en leefbaar houden van Dubbeldam. Trivire heeft vaker gesloopt en gebouwd naast oudere bestaande woningen en heeft ervaring hoe we dit zorgvuldig kunnen laten doen. Hierbij hebben we uiteraard ook aandacht voor de eigenaren van de omliggende woningen.