Geen vertrouwelijke data gestolen van Trivire

Eind maart 2022 kregen al onze huurders van ons een informatiebrief. In deze brief vertelden we dat Trivire te maken heeft gehad met een digitale aanval op ons systeem. En dat gegevens misschien waren ingezien of opgeslagen door onbevoegden. Gelukkig kunnen wij onze huurders nu geruststellen en dit doen wij door hen een brief te sturen.

Het is 100% zeker dat er geen vertrouwelijke data is gestolen van Trivire

In het weekend van 27 maart 2022 is er een aanval geweest op het systeem van de ICT-dienstverlener waar Trivire haar systemen en gegevens opslaat. Door een gespecialiseerd bureau is onderzoek gedaan naar de digitale aanval en de gevolgen ervan. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en kunnen wij melden dat het 100% zeker is dat er geen vertrouwelijke data van Trivire is gestolen. Er is geen enkele aanwijzing voor datadiefstal van Trivire gevonden.

We maken onze excuses voor het ongemak

We kunnen ons voorstellen dat onze eerdere informatiebrief over een mogelijk datalek onze huurders bezorgd maakten. Helaas hebben we die bezorgdheid niet kunnen voorkomen. We vonden het belangrijk onze huurders direct te informeren over de digitale aanval, wat de mogelijke risico’s waren en wat dat mogelijk voor hen betekende. Gelukkig kunnen wij hen nu geruststellen.

Aangepaste dienstverlening

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het herstellen van de werking van onze systemen. Dit neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Inmiddels is de dienstverlening bijna weer zoals voorheen. Wij hebben echter nog wel te maken met het wegwerken van achterstanden. Ook kunnen wij op dit moment nog niet bij de dossiers met alle correspondentie met onze huurders. Hier kunnen huurders nog wel last van ondervinden. Dit vinden we uiteraard erg vervelend.

Blijf altijd alert op valse mails, sms en/of valse telefoongesprekken

Voor de zekerheid wijzen wij u er op dat het altijd belangrijk is om alert te zijn op fraude en cybercriminaliteit. Kijk op www.fraudehelpdesk.nl voor tips en adviezen om fraude zoveel mogelijk te voorkomen.