Het prijsplafond voor energie in 2023

Het nieuwe jaar is van start. In 2023 geldt er voor alle inwoners van Nederland een prijsplafond voor energie. In dit bericht leggen we u uit hoe het prijsplafond werkt en wat dit voor u betekent.

Belangrijk is dat het prijsplafond niet voor iedereen hetzelfde werkt. Het prijsplafond werkt anders voor mensen met centrale verwarming of stadsverwarming dan voor mensen met blokverwarming.  

Wat is het prijsplafond?

Het kabinet heeft een prijsplafond voor energie vastgesteld. Dat betekent dat er tot een bepaald verbruik, maximale prijzen  gelden voor stroom, gas en warmte. Het prijsplafond werkt tussen 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 en geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting.

Heeft u centrale verwarming of neemt u stadsverwarming af?

In dit geval heeft u een CV-ketel of een afleverset van HVC in uw woning. Voor u geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 een prijsplafond op energie. In 2023 betaalt u 1,45 euro per m3 gas en 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit. Deze prijzen gelden tot een verbruik van 1200m3 gas en 2900 kWh stroom per jaar (zie hieronder). Als u stadsverwarming  via het warmtenet van HVC gebruikt betaalt u een prijs van € 47,38 voor de eerste 37 gigajoule (GJ) die in 2023 wordt verbruikt.

Verbruikt u meer dan gas, stroom of warmte, dan betaalt u het (vaak hogere) vaste tarief uit het energiecontract.

Prijsplafond 2023

Let op: de meeste huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel vóór de jaarlijkse energierekening en 1 deel na de jaarlijkse energierekening. Om deze reden is er voor iedere maand een apart plafond vastgesteld op basis van het energieverbruik van eerdere jaren. In de winter wordt er meer energie gebruikt dan in de zomer. Daar is bij deze verdeling rekening mee gehouden.

Prijsplafond gas Prijsplafond stroom

Maakt u gebruik van blokverwarming?

Als u geen eigen cv-ketel of afleverset van HVC in uw woning heeft, maar wel radiatoren,  maakt u gebruik van een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokverwarming). Voor u geldt een ander prijsplafond. Het kabinet heeft een vast bedrag per zelfstandige woning of onzelfstandige woning (bijvoorbeeld een studentenkamer) vastgesteld. Hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Maar het zal vergelijkbaar zijn met de gemiddelde korting voor huishoudens die onder het prijsplafond vallen.

Huishoudens in een zelfstandige woning met blokverwarming krijgen € 380 extra korting, omdat zij in november en december 2022 geen gebruik konden maken van de € 190 euro korting op hun energierekening. Het kabinet verwacht dat de regeling half februari 2023 klaar is. Zodra de regeling klaar is, gaat deze met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.