Onderzoek kwaliteit communicatie Trivire

Een aantal weken geleden hebben we een onderzoek uitgezet onder de huurders die lid zijn van het huurderspanel van Trivire. We vroegen hen hoe zij de communicatie van Trivire beoordelen via de verschillende communicatiekanalen die we hebben. Denk hierbij aan de telefoon, brieven, e-mails, website, huurdersportaal social media en persoonlijk contact. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de uitkomsten geanalyseerd. We delen het resultaat graag met u! 

Hoe doen we het als Trivire? 

Het onderzoek is ingevuld door meer dan 600 huurders. Dat betekent dat we een goed beeld hebben gekregen van hoe onze huurders de kwaliteit van onze communicatie beoordelen. We hebben de belangrijkste conclusies hieronder voor u op een rij gezet.  

  • We scoren gemiddeld een 7,5 voor onze algemene communicatie. Een prachtig cijfer waar wetrots op zijn!
  • Alle communicatiekanalen die we hierboven genoemd hebben, scoren een 7 of hoger. Alle communicatiekanalen scoren dus een ruime voldoende.  
  • Per communicatiekanaal hebben de huurders ons waardevolle verbeterpunten meegegeven. Zo wordt er aandacht gevraagd voor het gebruikersgemak van de verschillende communicatiekanalen, moeten we meer rekening houden met laaggeletterdheid en we moeten sneller en beter antwoord geven op vragen die huurders stellen via de verschillende communicatiekanalen. Aandachtspunten waar we zeker mee aan de slag gaan. 
  • Naast veel positieve reacties, zijn er helaas ook een aantal negatieve reacties gegeven. De ervaringen van huurders die met ons communiceren zijn erg verschillend. Daar waar de ene huurder heel tevreden is, zijn andere huurders juist zeer ontevreden. Gemiddeld scoren we dus een mooie voldoende, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering. Want met wie huurders ook communiceren bij Trivire: ze zouden allemaal ongeveer dezelfde ervaring moeten hebben. Een aandachtspunt dus.

Hoe verder? 

Met de uitkomsten van het onderzoek zijn we direct al aan de slag gegaan. Zo zijn we op dit moment al onze communicatiekanalen nog eens goed onder de loep aan het nemen en waar mogelijk aan het verbeteren. En in de tweede helft van 2021 starten we binnen Trivire met een project genaamd Communicatief Trivire. In dit project gaan we de communicatievaardigheden van onze medewerkers verbeteren.  

Bedankt! 

Via deze weg willen we alle huurders die mee hebben gewerkt aan het onderzoek nogmaals van harte bedanken. Uw mening is erg belangrijk voor ons en helpt ons om onze dienstverlening, en in dit geval onze communicatie, verder te verbeteren. Daar gaan we voor!