Trivire en gemeente Zwijndrecht ondertekenen SOK herontwikkeling Planetenbuurt

Op 23 november 2023 ondertekenden Annemarieke Nagel, bestuurder a.i. van Trivire en burgemeester van gemeente Zwijndrecht, Edo Haan, de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de Planetenbuurt in de Zwijndrechtse wijk Noord. De ondertekening van de overeenkomst is de aftrap van de samenwerking tussen Trivire en gemeente Zwijndrecht om de buurt een nieuwe impuls te geven. Het stukje Zwijndrecht krijgt een nieuwe en frisse uitstraling door de vernieuwbouw van 118 woningen. Vernieuwbouw houdt in dat de woningen worden afgebroken tot aan de romp en opnieuw worden opgebouwd. Ook worden er 172 verouderde woningen volledig gesloopt en worden er circa 174 duurzame woningen voor teruggebouwd.

Voor iedereen

Met de grondige aanpak van de woningen in de wijk, zorgen de gemeente en woningcorporatie Trivire voor een wijk met een diversiteit aan wijkbewoners. De wijk moet ruimte bieden aan zowel (jonge) gezinnen, ouderen en alles hier tussenin. In dit nieuwe stukje van de wijk Noord realiseert Trivire een mix van eengezinswoningen en appartementen voor huishoudens met een lager inkomen, een midden- of hoger inkomen.

Herhuisvesting start in december

De bewoners van alle 290 woningen die worden afgebroken en gesloopt, gaan op termijn verhuizen. Het herhuisvestingsteam van Trivire biedt begeleiding bij het vinden van een nieuw thuis. In december 2023 start het herhuisvestingsteam van Trivire met het bezoeken van de bewoners van de 118 woningen die worden afgebroken. Deze woningen van complex 126 vallen onder fase één van de herontwikkeling. De verwachting is dat deze groep bewoners voor 1 april 2024 een voorrangsverklaring heeft. In 2025 volgt fase twee. Een deel van de bewoners van complex 125 ontvangt dan een voorrangsverklaring, omdat hun woning wordt gesloopt. De overige bewoners van complex 125 zijn aan de beurt in de derde en laatste fase van de herontwikkeling.

Inzet op een leefbare buurt

De komende jaren gaat er veel gebeuren in de Planetenbuurt. Huidige bewoners verhuizen, tijdelijke huurders nemen hun intrek en de bouwwerkzaamheden gaan starten. Dit alles heeft veel impact op de bewoners en omwonenden. Zwijndrecht Noord is een focusbuurt in de integrale aanpak Veerkrachtige Buurten: Trivire vindt het belangrijk dat de buurt ondanks alle ontwikkelingen leefbaar is en blijft. Makers en ontwerpers van ‘Stad in de Maak’ helpen hierbij door een aantal woningen om te toveren tot voorzieningen voor bewoners. Denk hierbij aan een mini-kringloop, een plek waar kinderen huiswerk maken of waar samen gekookt en gegeten wordt. Door in te zetten op verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners en initiatieven in de wijk werken we, samen met andere partijen, aan een veerkrachtig Zwijndrecht Noord.

Diztrikt Noord

Het masterplan Diztrikt Noord van gemeente Zwijndrecht ligt ten grondslag aan de herontwikkeling van de wijk Noord. Het verbeteren van de woonkwaliteit is één van de doelstellingen van dit masterplan. De herontwikkeling geeft een stimulans aan de leefbaarheid van de naoorlogse wijk. Door het zetten van de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst, is een grote stap gezet richting een duurzame leefomgeving. Begin 2024 starten de eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden.