Trivire ondertekent Convenant Actie-agenda Beleving

Op 1 december 2022 ondertekende Tinka van Rood namens Trivire het Convenant Actie-agenda Beleven. Samen met een groot aantal gemeenten, culturele organisaties, commerciële bedrijven en instellingen op het gebied van toerisme, evenementen en vrije tijd zette zij hiermee een handtekening onder een mooi plan om de beleving van inwoners van de Drechtsteden nog verder te verbeteren.

Beleving van inwoners in de Drechtsteden staat centraal

De Drechtsteden is een regio die niet alleen een rijke historie heeft, maar ook veel ambities heeft voor de toekomst. Publieke en private partijen werken samen aan de toekomst van de Drechtsteden, met een integrale aanpak rond vier thema’s: Wonen, Werken, Beleven en Innoveren. Sleutelwoorden daarbij zijn ambitie, eigenheid en samenwerking. Om het thema beleven verder in te vullen, heeft een coalitie van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineengeslagen om een Actie-agenda Beleven op te stellen. Het thema beleven speelt een onmisbare rol in de toekomstige ontwikkeling van deze regio. Cultuur, erfgoed, evenementen, horeca, winkelen, recreatiemogelijkheden en een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod in brede zin, zijn uitermate belangrijk. Zij dragen bij aan het (woon)plezier van Drechtstedelingen, versterken de aantrekkelijkheid en daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven én het aantrekken van nieuwe inwoners.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 75% van de Drechtstedeninwoners tevreden is met de woonplaats, dat inwoners actief zijn en vaak recreëren. Maar ook dat er kansen zijn om dit te versterken en beter te benutten. En die kansen worden opgepakt in de Actie-agenda Beleving. De Actie-agenda Beleven stimuleert samenwerking en roept alle betrokkenen en belanghebbenden op om zich aan te sluiten, hun verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan een prachtige toekomst vol beleving voor een unieke regio.

Wat staat er op de agenda?

De partijen die de Actie-agenda Beleving hebben ondertekend, willen de inwoners in de Drechtsteden vooral verder samenbrengen. Dit willen zij gaan doen langs drie actielijnen:

  • Actielijn 1: zichtbaar maken

In de regio Drechtsteden zijn tientallen iconen te vinden. Iconen van wereldfaam, zoals bijvoorbeeld de historische binnenstad van Dordrecht, Kinderdijk en de Biesbosch. Maar ook kleinere iconen zoals van gebouwen en bruggen, tot natuurgebieden en evenementen. Het zijn toeristische trekkers die zorgen voor trots, dynamiek en verbondenheid. Die moeten beter zichtbaar gemaakt worden. Het is tijd om te werken aan het imago, voor bezoekers, maar vooral ook voor de inwoners zelf.

  • Actielijn 2: ontwikkelen

De Drechtsteden heeft al veel te bieden. Toch heeft de regio nog voldoende ruimte voor meer belevenissen. Het is van belang dat de regio kritisch blijft kijken naar het huidige aanbod, hoe we dat kunnen door ontwikkelen en waar nog aanbod kan worden toegevoegd.

  • Actielijn 3: experimenteren

Met de actielijn experimenteren omarmen we projecten die net buiten de lijnen kleuren. Iets wat je niet verwacht maar wat voor een vliegwiel kan zorgen voor andere projecten. De Actie-agenda Beleven geeft inspirerende voorbeelden en benoemt initiatieven, investeringen en projecten die (meer) steun verdienen.

Bijdrage Trivire

Vanuit Trivire mogen ook wij een bijdrage leveren aan de Actie-agenda Beleving. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van het in stand houden van onze monumentale panden, het realiseren van mooie en toekomstbestendige nieuwbouw, het verduurzamen en kwalitatief verbeteren van onze woningen en het werken aan community building in de wijken en buurten waar wij actief zijn. Op die manier zijn we als Trivire van betekenis en stimuleren we de positieve beleving van de Drechtsteden!