Vertrouwt u een e-mail van Trivire niet? Weet waar u op moet letten.

In het weekend van 27 maart 2022 is er een aanval geweest op het systeem van de ICT-dienstverlener waar Trivire haar systemen en gegevens opslaat. Door een gespecialiseerd bureau wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de digitale aanval en de gevolgen ervan. Op basis hiervan kunnen wij u melden dat het nagenoeg 100% zeker is dat er geen vertrouwelijke data van Trivire is gestolen. Er is geen enkele aanwijzing voor datadiefstal van Trivire gevonden. Toch kunnen we ons voorstellen dat u twijfelt aan de betrouwbaarheid van een e-mail van ons. In dit bericht leest u waar u op kunt letten bij e-mails die u ontvangt.

Wees alert bij bepaalde signalen

Het kan zijn dat u e-mails ontvangt die u niet vertrouwt. Omdat het onderzoek uitwijst dat het nagenoeg zeker is dat er geen gegevens van Trivire zijn gestolen, ontvangt u deze e-mails niet vanwege de aanval op onze systemen. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld klant bij een webshop waar een datalek is geweest of u heeft per ongeluk op een onbetrouwbare link heeft geklikt.  Het is belangrijk dat u weet waar u op moet letten bij e-mails die u ontvangt. U leest hierover meer in de folder van de fraudehelpdesk op deze pagina. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Controleer altijd het mailadres van de afzender;
  • Open alleen bijlages als u weet wie dit verstuurd heeft ;
  • Klik nooit zomaar op linkjes in een mail;
  • Bij twijfel, neem contact op met de afzender van de e-mail.

Afrekening service- en stookkosten voor het eerst digitaal

Door de recente aanval op ons systeem heeft het afrekenen van de service- en stookkosten stil gelegen, maar op korte termijn kunnen we de afrekeningen weer versturen. De afrekeningen voor de servicekosten en voor een deel van de stookkosten versturen we dit jaar voor het eerst digitaal naar huurders waarvan wij een e-mailadres hebben. Er staat in de e-mail een veiligheidscheck waarmee u kunt controleren of de e-mail met de afrekening inderdaad van ons afkomstig is.