Succesvolle zomer BBQ bij De Eisingahof in Dordrecht

Verbinden en verbeteren, dat is waar we samen met een groep bewoners en De Verbindingskamer op inzetten in ons complex De Eisingahof in Dordrecht. Tijdens het startmoment dat eerder dit jaar plaatsvond in de vorm van een winterfeest is de basis voor het contact en verbinding met en tussen de jongeren in het complex gelegd. Samen met hen kijken we naar mogelijkheden en verbeterpunten om ervoor te zorgen dat iedereen in dit complex lekker woont in een fijne woonomgeving.

Tweede activiteit ook een succes

Na het succesvolle winterfeest in februari dit jaar, is er een app groep ontstaan met 41 bewoners die actief meewerken en meedenken over het verbeteren van de woonomgeving. In deze app groep wordt alles gedeeld wat met schoon, heel en veilig of lief en leed te maken heeft. Dit zorgt voor meer verbinding en woonplezier onder de bewoners. Samen met de deelnemers in de app groep is het idee voor een zomer BBQ ontstaan.

Mooi om te zien dat alle jongeren in het complex hun steentje wilden bijdragen om deze BBQ voor elkaar te krijgen. Zo heeft een huurder de uitnodiging verzorgd, werden er salades en andere lekkernijen gemaakt. Er was zelfs een huurder die ook DJ bleek te zijn en de gehele avond van muziek heeft voorzien. Deze samenwerking laat zien dat er onder de jongeren echt behoefte is aan verbinding en dat we daar door deze samenwerking in kunnen voorzien. De activiteit is mede mogelijk gemaakt door Trivire, de Gemeente Dordrecht in samenwerking met De Verbindingskamer. We kijken wederom terug op een succesvolle activiteit.

Samen voor schoon, heel en veilig

Het draait bij deze samenwerking niet alleen om verbinding en leuke activiteiten maar ook om het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Zodat alle bewoners schoon, heel en veilig kunnen wonen. Tijdens de huisbezoeken kwam naar voren dat één van de grootste ergernissen van de jongeren de enorme hoeveelheid afval rond het complex is. Sommige jongeren nodigen uit schaamte nooit iemand thuis uit. Anderen benoemen dat ze in 'een afvoerputje' wonen.

Na de eerste bewonersavond ontstond het idee om ‘containeradoptanten’ te werven onder de jongeren. Inmiddels hebben zich 5 container adoptanten gemeld en zij zijn tijdens de zomer BBQ aan iedereen voorgesteld. Als containeradoptant zorgen zij ervoor dat het vuil dat naast de containers staat alsnog in de container beland. Het afval dat niet in de containers past melden zij via de Fixi app. De Gemeente Dordrecht heeft alle 5 de adoptanten voorzien van alle materialen denk aan een bezem, prikstok etc. Als bekend is van wie het afval afkomstig is, dan zorgt de huismeester van Trivire ervoor dat handhaving wordt ingeschakeld. Het resultaat mag er zijn want inmiddels is er geen vuil meer te vinden naast de containers. Op deze manier zorgen de bewoners er samen voor dat zij in een schonere buurt wonen, uiteraard altijd in samenwerking met Trivire. Wij blijven verantwoordelijk voor het aanspreken van bewoners op het schoon, heel en veilig wonen.

Fijne woon- en leefomgeving

Heeft u ook ideeën over uw woonomgeving waardoor u en uw medebewoners nog fijner en lekkerder kunt wonen? Neem dan contact op met uw huismeester of wijkregisseur. Samen met hen kunt u kijken naar de mogelijkheden bij u in de buurt! Benieuwd wie uw huismeester of wijkregisseur is? Kijk dan op deze pagina voor de contactgegevens.