Energieverbruik

Ondanks de dalende energieprijzen is er nog steeds veel te doen over energie. Dit zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen of zij de energierekening nog wel kunnen betalen. Inzicht in uw energieverbruik is daarbij er belangrijk. Wanneer u namelijk weet hoeveel u verbruikt aan energie, weet u ook hoeveel u moet betalen. En als dit teveel is, kunt u proberen om uw energieverbruik naar beneden te brengen. Dit doet u door uw woongedrag aan te passen, waardoor uw energieverbruik omlaag gaat en u geld gaat besparen. Op deze pagina vindt u alle informatie over energie en wat Trivire daarin voor u kan betekenen. 

Veel gevraagd over Energie

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Algemeen

De nieuwe Energie-Index heeft meestal geen invloed op de huur die u betaalt, alleen in het uitzonderlijke geval dat de nieuwe Energie-Index tot gevolg heeft dat dit minder huurpunten oplevert en daardoor de maximale huur lager wordt dan de huur die u betaalt. Dit komt niet vaak voor, omdat Trivire het overgrote deel van haar woningen ruim onder de maximale huur verhuurt.

Daarnaast heeft de Energie-Index invloed op de huurprijs als de woning opnieuw wordt verhuurd.

Tot slot kunnen huurverhogingen voor zittende huurders worden afgesproken, bijvoorbeeld bij een energieproject. Let we: de Energie-Index heeft wel altijd direct invloed op de WWS (WoningWaarderingSysteem) punten, waardoor de maximale huur van een woning kan wijzigen. Hierdoor kan de huur dus langer doorgroeien.

Ik hoor een alarm in een elektriciteitskast in een algemene toegangsruimte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt hier een reparatieverzoek voor indienen via formulier Reparatieverzoek.

Kan ik dubbelglas voor mijn woning aanvragen?

Algemeen

Nee, dit is niet mogelijk. Bij Trivire werken we hard aan het verduurzamen van onze woningen, zodat in de toekomst al onze woningen een energielabel hebben van D of hoger. Dit vraagt om grote investeringen. En omdat we ons geld maar één keer uit kunnen geven, willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen. En op een manier waarbij we zoveel mogelijk huurders van dienst zijn. Individuele aanvragen voor dubbelglas, zoals die van u, zijn erg kostbaar en minder efficiënt dan een heel woongebouw of woonblok tegelijk van dubbel glas voorzien. We leggen u uit waarom:

 • Het afhandelen van een individuele aanvraag voor het plaatsen van dubbelglas zorgt er wel voor dat het wooncomfort van uw woning verbetert en uw individuele energielasten omlaag gaan, maar voor datzelfde geld kunnen we in een project misschien wel zes woningen voorzien van dubbelglas. Dat is voor ons de reden om het plaatsen van dubbelglas alleen nog maar uit te voeren in grote onderhoudsprojecten of verduurzamingsprojecten
 • Daarnaast bestaat ook het risico dat individuele plaatsingen van dubbelglas later weggegooid geld blijkt te zijn. Wanneer een woongebouw op een later moment projectmatig verduurzaamd wordt en daarbij gekozen wordt voor een andere technische oplossing of ander materiaal om het energielabel van de woning te verbeteren, moet het eerder individueel aangebrachte dubbelglas soms verwijderd worden. Dat is zonde van het eerder geïnvesteerde geld in het plaatsen van het dubbelglas. 
 • We begrijpen dat dit niet het antwoord is waar u op gehoopt had. Toch willen we u vragen om begrip voor de situatie en kunnen we u verzekeren dat we ook uw woning op termijn komen verduurzamen. Helaas kunnen wij niet al onze woningen (ruim 14.000) tegelijk aanpakken. Wij doen ons best om projecten te versnellen. Ook vervangen we bij de schilderbeurten al het enkelglas voor dubbelglas. Zo gaat in de toekomst ook het wooncomfort in uw woning omhoog en kan uw energieverbruik dalen.

Hebben jullie tips om mijn stookkosten zo laag mogelijk te houden?

Algemeen

Dit zijn handige tips voor het laag houden van de stookkosten:

 • Zorg ervoor dat uw radiatoren hun warmte goed afgeven;
 • Breng radiatorfolie achter de radiator aan;
 • Laat gordijnen niet voor de radiator hangen;
 • Droog geen wasgoed op de radiator;
 • Plaats zo mogelijk geen meubilair voor de radiator;
 • Ventileer goed en verwarm gelijkmatig: droge lucht verwarmt beter dan vochtige lucht;
 • Beperk de temperatuur tijdens de nacht;
 • Gebruik de radiatoren alleen als dat nodig is en sluit deuren naar niet verwarmde/koelere ruimten;
 • Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt (maar voorkom bevriezing);
 • Let op uw temperatuurinstelling want elke graad minder levert een besparing op van ongeveer 6%;
 • Zet uw thermostaat een uur voordat u weggaat en een uur voordat u gaat slapen op een lagere stand.

Nog meer tips? Kijk op de website www.milieucentraal.nl.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Alleen voor nieuwbouwwoningen die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2024 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,80 (voorheen label C) te brengen met een gemiddelde Energie-Index van 1,4 (voorheen label B) over het gehele woningbezit.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beiden geven een beeld van hoe energiezuinig een woning is op basis van eigenschappen van de woning (bijvoorbeeld de mate van isolatie van het dak, gevel en vloer) en standaard normeringen m.b.t. het gebruik van de woning (bijvoorbeeld: aantal bewoners per m2 en binnentemperaturen).

Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Kan ik centrale verwarming (CV) in mijn woning krijgen?

Algemeen

Dat kan als dit technisch mogelijk is. U kunt een verzoek bij ons indienen, dan onderzoeken wij dat voor u. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij de centrale verwarming. Hier vragen wij wel een huurverhoging voor. Wij plaatsen geen centrale verwarming als u een huurachterstand heeft.

Ik wil zonnepanelen op mijn woning, hoe regel ik dat?

Algemeen

Het is niet mogelijk om individueel zonnepanelen te laten plaatsen. Trivire plaatst alleen projectmatig zonnepanelen. Het is ook niet toegestaan om de zonnepanelen zelf te plaatsen en te bekostigen.

Waarom stijgen de energieprijzen?

Algemeen

De energiecrisis begon in september 2021. Doordat de coronacrisis aan een eind kwam raakte de wereldwijde economie weer langzaam op stoom. Dat leidde tot een grotere energievraag waaraan niet zo snel kon worden voldaan. Mede door de situatie in Oekraïne zette de stijging van de energietarieven de afgelopen maanden door.

Niemand kan op dit moment voorspellen wat de energieprijzen gaan doen: blijven ze stijgen, komen ze tot stilstand of gaan ze misschien zelfs weer dalen? Alle energieleveranciers en klanten krijgen te maken met de hoge energieprijzen. Wij snappen heel goed dat de stijgende energieprijzen zorgen voor vragen en onzekerheid over uw energiecontract.

Wat betekenen de hogere energieprijzen voor mijn energierekening?

Algemeen

U kunt er vanuit gaan dat de stijgende energieprijzen ook leiden tot een hogere energierekening. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw energiecontract. Neemt u energie af bij Trivire? In dat geval hebben we u in december 2022 benaderd over het nieuwe energiecontract en de voorschotten verwarmingskosten.

Waarom stijgt de elektriciteitsprijs?

Algemeen

De elektriciteitsprijs stijgt fors en dat komt door de prijsexplosie van gas. De stroomprijs is namelijk gekoppeld aan die van gas. Elektriciteit opgewekt door gascentrales is, vanwege de hoge gasprijzen, op dit moment de duurste vorm van elektriciteitsproductie maar is nodig om aan de vraag te voldoen. De elektriciteitsprijs beweegt dus mee met de gasprijs. Zolang de productie van elektriciteit door gasgestookte centrales nodig is, leidt een hoge gasprijs automatisch tot een hoge elektriciteitsprijs.

Wat is/wanneer is er sprake van energiearmoede?

Algemeen

De klassieke definitie van energiearmoede beperkt zich tot de betaalbaarheid van de energierekening. In die definitie is er sprake van energiearmoede als meer dan 10% van het inkomen opgaat aan de energierekening. Inmiddels is deze definitie uitgebreid en wordt ook de energetische kwaliteit van een woning en de mogelijkheid om te verduurzamen als criteria voor energiearmoede beschouwd. Kortom, er is sprake van energiearmoede als:

 • Men meer dan 10% van het inkomen kwijt is aan de energierekening.
 • Men een woning heeft met een slecht energielabel (energetische kwaliteit genoemd).  Dit is een bron van gezondheidsklachten en leiden tot minder comfort).
 • Men niet in staat is om te verduurzamen.

Hoe wordt de energetische kwaliteit van een woning bepaald?

Algemeen

De energetische kwaliteit van een woning herkent u aan het energielabel. Door te kijken naar de gebouweigenschappen, de installaties in de woning en een gemiddeld gebruikersgedrag wordt een energielabel bepaald. Hoe dichter de waarde van uw label bij de nul ligt, hoe zuiniger de woning. Woningen in de klassen A of B zijn de meest energiezuinige woningen. Woningen in de lagere klassen E tot en met G hebben een slechter geïsoleerde woning. Uw woning krijgt een beter label door de woning te isoleren (denk aan beter isolatieglas) of de aanschaf van een hoogrendementsketel.

Hoe kan ik mijn huidige energieverbruik zien?

Algemeen

Op de warmtemeters in de woning kunt u uw meterstanden aflezen en zo uw verbruik in de gaten houden. U kunt ook uw energieleverancier benaderen voor apps/tools waarmee u uw energieverbruik kunt aflezen (dit geldt alleen voor mensen die hun energierekening zelf betalen bij de leverancier).

Waar vind ik mijn huidige energielabel? / Ik twijfel of mijn energielabel klopt. Hoe weet ik het zeker?

Algemeen

U vindt deze informatie op de website EP-Online. Deze informatie is up-to-date.

Wat kan ik zelf doen om minder energie te verbruiken?

Algemeen

 1. Zet de verwarming een graadje lager. 

 2. Probeer korter te douchen. Daarmee bespaart u water én gas. 
   
 3. Zet de verwarming een uur (of meer) voor u gaat slapen al omlaag. De warmte blijft hangen waardoor het toch behaaglijk is. 

 4. Zet apparaten helemaal uit. Dus niet op stand-by. Gebruik het liefste een stekkerdoos met een schakelaar. 
    
 5. Was met een volle trommel en op de laagst mogelijke temperatuur. 30 graden is vaak al voldoende. 
   
 6. Gebruik de wasdroger zo weinig mogelijk. Droog de was zoveel mogelijk buiten.
   
 7. Gebruik spaar- of ledlampen. Vervang eerst de lampen die lang aanstaan en die een hoog wattage hebben. 

 8. Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt. Deze verbruiken ook stroom als ze niets opladen. 

 9. Ontdooi de diepvries regelmatig. Met een laagje ijs moet de diepvries harder werken om te koelen. Ook een stoflaag achterop de koelkast of diepvries zorgt voor extra verbruik. 

 10. Gebruik liever geen tweede koelkast of diepvries. Oude apparaten zijn minder zuinig en dus nog duurder.

Ik stook liever niet. In plaats daarvan doe ik een extra trui aan of gebruik ik een deken om me warm te houden. Is dit verstandig?

Algemeen

We begrijpen heel goed dat u rekening houdt met uw energieverbruik. Het is alleen onverstandig om helemaal niet te stoken. Veel mensen kiezen er ook voor om minder te ventileren om zoveel mogelijk warmte binnen te houden en de kou buiten. Die combinatie zorgt ervoor dat het vochtgehalte in huis toeneemt. En daarmee neemt het risico op vervelende en ongezonde schimmel toe.

Ik heb zelf een cv-ketel. Wat betekent dat voor mijn energierekening?

Algemeen

U maakt gebruik van gas. Dit gas koopt u via uw eigen energieleverancier. Hier betaalt u in 2023 tot een verbruik van 1.200 m3 maximaal  €1,45 per m3 voor. Verbruikt u meer? Dan betaalt u voor dit verbruik een hogere prijs. Deze prijs staat in uw energiecontract.
Via de stroomrekening kreeg u in 2022 korting op de energiebelasting. Ook kreeg u in november en december 2022 € 190,- korting via uw eigen energieleverancier. In 2023 betaalt u tot een verbruik van 2.900 kWh maximaal € 0,40 per kWh. Dit is het prijsplafond.

Waarom stijgen de tarieven van mijn blokverwarming van HVC als dit op restwarmte gestookt wordt?

Algemeen

De tarieven van restwarmte zijn op dit moment nog gekoppeld aan de tarieven van het gas. Dit levert voor nu echter nog wel een voordeel op. Ook wordt de warmte door HVC grotendeels geleverd door restwarmte, maar wanneer deze restwarmte niet beschikbaar is stookt HVC bij op gas. Dit doen zij om toch de gevraagde warmte te kunnen blijven leveren aan de woningen.  

Ik kom in betalingsproblemen vanwege de hoge energierekening. Wat kan Trivire doen?

Algemeen

We adviseren onze huurders contact op te nemen met onze collega’s van de afdeling incasso. Zij gaan de mogelijkheden voor uw specifieke situatie onderzoeken en u ondersteunen waar nodig.

Wanneer wordt mijn huis geïsoleerd of verduurzaamd?

Algemeen

Dat kunnen we nog niet precies zeggen. We gaan zo snel als we kunnen, maar helaas zijn dit langdurige trajecten. We doen eerst uitgebreid onderzoek naar de staat van de woning en wat de beste manier is om die te isoleren. Vaak kunnen we van het gas af, soms nog niet. We selecteren een aannemer, betrekken u als bewoners via een klankbordgroep, doorlopen ons besluitvormingsproces, vragen de benodigde vergunningen aan en dan pas starten we. Gaat het om meerdere gebouwen? Dan faseren we, bijvoorbeeld flat voor flat. Al deze stappen zorgen ervoor dat het in de praktijk nog een paar jaar kan duren voor uw woning daadwerkelijk aan de beurt is.

Van grof naar fijn
Niet al onze ruim 14.000 woningen kunnen we in enkele jaren verduurzamen. En gelukkig hoeft dat ook niet, want we hebben ook veel al goede woningen met een A- of B-label.

Daarom werken we van grof naar fijn. We beginnen met de woningen met de laagste labels (E, F en G) en dan eerst de grote gebouwen met veel woningen met deze lage labels. Daarna volgen groepen woningen in een gebouw dat verder prima op orde is. Denk hierbij aan woningen die grenzen aan (niet geïsoleerde) bergingen. Tot slot komen de kleine groepen woningen of losse woningen die bijzonder zijn en om een speciale aanpak vragen aan de beurt. Op die manier hopen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk impact te maken.

In 2028 willen we zo veel mogelijk E, F en G-labels aangepakt hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij renovaties. We isoleren dan onder andere de ramen en gevels en verbeteren ook de wijze van ventileren. Ook bij gewoon onderhoud kijken we standaard of en hoe verduurzaming mogelijk is. Als we gaan schilderen kijken we bijvoorbeeld meteen of we enkelglas kunnen vervangen.

Alle nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het warmtenet of worden verwarmd met een warmtepomp. En in de bestaande woningvoorraad wordt jaarlijks in enkele honderden woningen de verwarming door gas vervangen door een warmtenet of een ander duurzamer alternatief en stellen we voor het kookgas te verwijderen. Ook plaatsen we zonnepanelen. Daarnaast is bij VvE's waarvan we onderdeel zijn verduurzaming op de agenda's gezet, zodat ook binnen die VvE's verduurzamingsplannen kunnen worden gemaakt.

Benieuwd waar we aan de slag gaan?
Check het hier. In deze projectenplanning* ziet u wanneer we ongeveer willen starten.
*Aan deze data kunnen geen rechten ontleend worden.

Ik heb vernomen dat er gratis energiehulpen actief zijn. Hoe kom ik met hen in contact?

Algemeen

De gemeente Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden gratis Energiehulp aan. Energiehulp is een instantie die inwoners van Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht helpt met tips om energie te besparen. Ze komen ook aan huis. Ze nemen de nodige energiebesparende materialen mee, zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Zij plaatsen dit helemaal gratis. Wilt u meer weten over wat Energiehulp voor u kan doen? Neem dan een kijkje op www.energiehulp.nl of bel naar telefoonnummer 078 2001 097 of 06 4550 0083. Let op: de energiehulp is er zeker ook voor huurders van Trivire.

Woont u in de gemeente Zwijndrecht? Ook in deze gemeente zijn er mogelijkheden voor gratis advies en hulp. Een opgeleide vrijwillige energiecoach van Diverz komt graag bij u thuis om naar uw persoonlijke woonsituatie te kijken. Als tijdens het bezoek blijkt dat aanpassingen in uw huis nodig zijn om energie te besparen, kan een vervolgbezoek worden ingepland. Een vrijwilliger van de FIXbrigade helpt dan om bijvoorbeeld tochtstrips aan te brengen, een brievenbusborstel te plaatsen of gaten en kieren te dichten. De kosten hiervoor hoeft u niet zelf te betalen. Neem contact op met Diverz via telefoonnummer 078 620 60 60 en vraag naar Antoinette Tuijtel. Of stuur een e-mail naar samenenergiebesparen@diverz.info.

Ik heb gehoord dat er een nationaal noodfonds bestaat Klopt dat?

Algemeen

Ja, dat klopt. Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds. Het kabinet heeft voor het noodfonds eenmalig een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd. Het is de bedoeling dat het noodfonds vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning biedt.

Deze maatregel is verleng tot en met 1 mei 12.00uur. Echter kunnen mensen die geen eigen energiecontract voor warmte/gas hebben, zoals bij blokverwarming het geval is, geen aanvraag doen bij het noodfonds. Meer informatie over het noodfonds vindt u op www.noodfondsenergie.nl.